Sadri Hamid (English)

Sadri Hamid arrived in Finland at the beginning of the 1920s and kept a shop to support his family. In his free time he published the popular magazine Ak Yol / Ak Yul and wrote and published dozens of articles and books in Tatar.

Sadri Hamid (suomeksi)

Sadri Hamid tuli Suomeen 1920-luvun alkupuolella ja elätti perheensä kauppiaana. Vapaa-aikanaan hän toimitti suosittua Ak Yol / Ak Yul-lehteä sekä kirjoitti ja julkaisi kymmeniä artikkeleita ja kirjoja tataariksi.

Tatar words about family and children – Perhe- ja lapsisanastoa tataariksi

Family, children and parenting are very important to us all. We have therefore on the Aybagar website collected useful words and short expressions related to family, loved ones, pregnancy, childbirth, babies, the home, etc.
Perhe, lapset ja lastenkasvatus ovat erittäin tärkeitä meille kaikille. Olemme Aybagarin sivustolle koonneet tataariksi käytännön sanoja ja lyhyitä lauseita, jotka liittyvät perheeseen, läheisiin, raskauteen, synnytykseen, vauvoihin, kotiin jne.