Filip hayvan bakçasında

Filip kurkınıç hayvannarnı yarata.

Ul hayvan bakçasında öy kuyanınıñ canın kotkara.

Filip ber çitlekkä yabılıp kala.

Çitlektä bik kurkınıç hayvan tora.

Filip annan niçek kotıla?

Ciñel tel däräcä 1: İñ ciñel

2. basma

Sabira Stahlberg: Filip hayvan bakçasında

Tärcemä: Fazile Nasretdin

Räsemnär: Maria Viitasalo

80 bit

Bokpil & Aybagar 2022

ISBN 978-952-7334-36-2 (Kägaz kitap)

ISBN 978-952-7334-37-9 (E-kitap, PDF)