Tatar weather vocabulary – Sääsanastoa tataariksi

Everyone is interested in the weather… we are talking about weather all the time… and when we meet people we do not know, the weather is always a good topic to talk about.

We at Aybagar have now published a weather vocabulary with useful words and phrases in Tatar, English and Finnish. Here is the vocabulary.

*

Kaikki ovat kiinnostuneita säästä… puhumme säästä koko ajan… ja kun tapaamme tuntemattomia, sää on aina hyvä aihe, josta voi puhua.

Me Aybagarilaiset olemme julkaisseet sääsanaston, josta löytyy käytännön sanoja ja lauseita tataariksi, suomeksi ja englanniksi. Se löytyy täältä.