Филип туннельдә

Филип әти-әнисе белән кибетләргә бара.

Aнда Филип югала.

Kинәт караңгы туннельгә эләгә.

Филип анда ябылып кала.

Tуннельдән ничек чыгарга?

Kараңгыда аның күзенә төрле куркыныч әйберләр күренә.

Җиңел тел дәрәҗә 1: Иң җиңел

1. басма

Сабира Сталберг: Филип туннельдә

Tәрҗемә: Фазилә Насретдин

Рәсемнәр: Мария Виитасало

64 бит

Айбагар 2022

ISBN 978-952-7334-75-1 (кәгазь китап)

ISBN 978-952-7334-76-8 (э-китап, PDF)