Финляндия татарлары куркыныч астында булган телләр журналында

Фин татарлары теле турында, Сабира Стaлберг, Journal of Endangered Languages (куркыныч астында булган телләр) журналында мәкалә чыгарган иде (2023). Бу махсус caнның мөхәррирләре Эва А. Чато һәм Бирсель Каракоч.

Мәкаләгә керү ачык һәм аны биредә укып була. Садри Хәмиднең (1905–1987) мунчалар (сауналар) турындагы мәкаләсе «Ак юл» (1969 елда басылган) журналыннан алынды да, иске һәм яңа стильдә Фазилә белән Шамил Насретдин аны укыдылар.