Мунча

“Монча” мунча нәрсә икәнлеген язып торырга тиеш тә түгел. Чөнки ул мунчада бинек “минек” белән чабыну яки бинексез тирләп, юынып чыга торган урын икәнен Һәммәбез бик яхшы беләбез.